Počítačový aukční servis

Chystáte se uspořádat aukci starožitností, obrazů, fotografií, jiných uměleckých děl nebo čehokoliv jiného? Zajistíme vám počítačový servis.

Počítačový aukční servis

Systém má stavebnicový charakter umožňující volitelné uspořádání dle požadavků zákazníka. Jsme schopni zajistit až šest síťových stanic umožňujících plně nezávislé servisní činnosti. Systém vyvíjíme vlastními silami, takže můžeme nabídnout dokonalé přizpůsobení klientovým požadavkům.

  • Mac
  • Mac
  • Mac

Počítačový servis při konání aukce může zahrnovat:

  • Registraci dražitelů.
  • Zobrazování informací o dražených položkách v průběhu dražby na monitorech, velkoplošných obrazovkách či promítacích plátnech v dražebním sále. Obvykle je zobrazována vyvolávací cena, fotografie položky, aktuální cena, dosažená cena a vydražitel.
  • Přípravu a tisk pokladních dokladů, na jejichž základě dražitelé platí vydražené položky a dalších dokumentů, například Protokolů o předání předmětu dražby, Potvrzení o nabytí vlastnictví apod.
  • Poskytování informací o výsledcích aukce dražitelům, zástupcům aukční agentury a mediím v reálném čase v českém, anglickém a německém jazyce.
  • Zobrazování aktuálních výsledků na internetových stránkách pořadatele.
  • Rozesílání informačních zpráv ve formě e-mailů nebo SMS.
  • Přípravu dat pro další účetní či statistické zpracování aukční agenturou.